Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Gewelddadig of juist sluimerend: extremisme is een probleem van de hele samenleving

Voorstel voor aanpak verslechterende kwaliteit Nederlandse postbezorging

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voorstellen gedaan om op korte en lange termijn de verder verslechterende kwaliteit van de Nederlandse postbezorging aan te pakken. PostNL, dat als privaat bedrijf hiervoor verantwoordelijk is, haalt al langere tijd de wettelijke kwaliteitsnormen niet.

Voorstel voor aanpak verslechterende kwaliteit Nederlandse postbezorging

Start Nationale Jeugdstrategie met duurzame en structurele betrokkenheid van jongeren

Er komt een nationale jeugdstrategie, waarin jongeren inspraak krijgen op beleid rondom thema's die invloed hebben op hun leven. De nationale jeugdstrategie is een domeinoverstijgende langetermijnvisie op thema's die voor jongeren tussen de 12 en 29 belangrijk zijn.

Start Nationale Jeugdstrategie met duurzame en structurele betrokkenheid van jongeren

Heropening van procesbeschikbaarheidslocatie in Ter Apel

De proef met de procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) in Ter Apel gaat verder wanneer de situatie in de opvang in de Groningse plaats normaliseert. Ook is de aanpak in de PBL op een aantal punten bijgesteld om een heropening mogelijk te maken.

Heropening van procesbeschikbaarheidslocatie in Ter Apel

Wetsvoorstel om contracteren van zorg te stimuleren

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat als doel heeft om het contracteren van zorg te bevorderen. Gecontracteerde zorg is zorg waarover afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de kosten en kwaliteit.

Wetsvoorstel om contracteren van zorg te stimuleren

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl