Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Extra inzet op natuurbrandbeheersing

Extra inzet op natuurbrandbeheersing

Natuurbranden vormen een steeds groter risico en daarom komt minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof met extra maatregelen voor natuurbrandbeheersing en stelt zij € 70 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen provincies en natuurbeheerders maatregelen in en rond natuurgebieden nemen.

Extra inzet op natuurbrandbeheersing

Aanvragen BOSA-subsidie in 2024 wordt per 1 augustus stopgezet

Via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA-regeling) kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten. Omdat het aantal subsidieaanvragen in 2024 veel hoger is dan in eerdere jaren, wordt het subsidieplafond snel bereikt. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om het aanvraagportaal voor 2024 te sluiten.

Aanvragen BOSA-subsidie in 2024 wordt per 1 augustus stopgezet

Actieagenda Sterk Bestuur: binnen maatschappelijke opgaven werken aan een sterk bestuur

Ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen zetten met de actieagenda Sterk Bestuur in op het verbeteren van de samenwerking tussen Rijksoverheid en de decentrale overheden. Want een sterk bestuur is nodig om resultaten te boeken op de grote maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouw, stikstof of de jeugdzorg.

Actieagenda Sterk Bestuur: binnen maatschappelijke opgaven werken aan een sterk bestuur

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl