Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer maatregelen nodig voor gezonde natuur

Meer maatregelen nodig voor gezonde natuur

Het huidige stikstofbeleid draagt bij aan een verbetering voor de natuur, maar er is nog fors meer stikstofreductie nodig om een gezond niveau te bereiken. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het RIVM in opdracht van de minister voor Natuur en Stikstof. 

Meer maatregelen nodig voor gezonde natuur

Wetswijziging hospitaverhuur in voorbereiding

Uit publieksonderzoek blijkt dat er landelijk potentie is voor hospitaverhuur. Potentiële hospita’s lopen echter vaak tegen belemmeringen aan. Daarom werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een wetswijziging die de drempels voor hospitaverhuur verlaagt.

Wetswijziging hospitaverhuur in voorbereiding

De overheid verplicht zich ereschuld Groningen in te lossen

De afspraken over het inlossen van de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe worden in de wet vastgelegd. Het gaat om generatielange investeringen, de verplichting van de Rijksoverheid om jaarlijks de resultaten te publiceren en de afspraak dat het kabinet hier verantwoording over aflegt aan het parlement. 

De overheid verplicht zich ereschuld Groningen in te lossen

Kabinet zet volgende stap om alleenverdienersproblematiek op te lossen

Doordat verschillende regelingen voor inkomenssteun tegen elkaar inwerken, hebben sommige huishoudens in Nederland te weinig geld om van rond te komen. Zij hebben minder te besteden dan mensen met een bijstandsuitkering. Dat moet niet kunnen. Daarom wil het kabinet dat deze huishoudens de komende jaren een vaste tegemoetkoming krijgen via hun gemeente.

Kabinet zet volgende stap om alleenverdienersproblematiek op te lossen

€ 10 miljoen (extra) beschikbaar voor taallessen aan ontheemden uit Oekraïne

Het kabinet stelt € 10 miljoen extra beschikbaar voor taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is een aanvulling op de € 15 miljoen die in 2023 ter beschikking is gesteld en de € 2 miljoen die in 2024 beschikbaar wordt gesteld.

€ 10 miljoen (extra) beschikbaar voor taallessen aan ontheemden uit Oekraïne

Staat van Migratie 2024: In 2023 stappen gezet naar grip op migratie

In 2023 was er een wereldwijde stijging van migratie. Toch kwamen er minder mensen naar Nederland. Dat waren vorig jaar 332.863 mensen, 17% minder dan in 2022. De afgelopen jaren kwam ruim de meerderheid van de mensen naar Nederland om te werken, studeren of voor de liefde. Een relatief klein aandeel kwam voor asiel. 

Staat van Migratie 2024: In 2023 stappen gezet naar grip op migratie

Tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen 1 juli van start

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de achterstanden in de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen. Dit werpt de eerste vruchten af. Om de nog forse achterstanden verder te helpen verkleinen komt er een extra maatregel bij. Vanaf 1 juli 2024 wordt er alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. 

Tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen 1 juli van start

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl