Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Grote behoefte aan huisvesting voor mensen met een specifieke woonvraag

Grote behoefte aan huisvesting voor mensen met een specifieke woonvraag

Er is een grote behoefte aan woningen voor mensen met een specifieke woonvraag en mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zitten. Het gaat bijvoorbeeld om eigen inwoners die dakloos zijn, uitstromen uit een zorginstelling, maar ook om studenten die op kamers willen gaan.

Grote behoefte aan huisvesting voor mensen met een specifieke woonvraag

Bij bouwopgave voor ouderen blijft nauwe samenwerking essentieel

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen 80-plussers: een verdubbeling. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met zorg wanneer dat nodig is, zijn passende woningen nodig.

Bij bouwopgave voor ouderen blijft nauwe samenwerking essentieel

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen 4 bestaande samenwerkingsverbanden.

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl