Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer koopkansen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Meer koopkansen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Met het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen krijgen starters met een middeninkomen op de woningmarkt vanaf eind 2024 betere mogelijkheden om een nieuwbouwwoning te kopen. Dit fonds krijgt een vermogen van € 70 miljoen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt, samen met Stichting OpMaat, de uitvoerder van het fonds.

Meer koopkansen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij dieren in de veehouderij

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil een verbod invoeren op het gebruik van stroomstootapparatuur bij dieren in de veehouderij. Het streven is dat vanaf 1 juli 2025 op boerenbedrijven en tijdens transport het niet meer toegestaan is om dieren met dit elektrische drijfmiddel voort te drijven. 

Verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij dieren in de veehouderij

Inwerkingtreding Wet implementatie Open data richtlijn

Op 19 juni 2024 is de Wet implementatie open data richtlijn inwerking getreden. Met deze wijziging is de Europese Open data richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Inwerkingtreding Wet implementatie Open data richtlijn

Nieuwe wetten Justitie en Veiligheid per 1 juli 2024

Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van verkrachting en aanranding, nazaten van tot slaaf gemaakten kunnen kosteloos hun naam wijzigen en verdachten van ernstige misdrijven moeten verplicht aanwezig zijn op de inhoudelijke zitting in hun strafzaak. Op 1 juli 2024 treden verschillende wetten in werking op het terrein van Justitie en Veiligheid. 

Nieuwe wetten Justitie en Veiligheid per 1 juli 2024

Europese Unie (EU) neemt veertiende sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 24 juni 2024 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. De sancties hebben als doel de Russische oorlogsindustrie af te remmen en de Russische staatsinkomsten die gebruikt worden voor oorlogsvoering te verminderen. Ook komen er extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties.

Europese Unie (EU) neemt veertiende sanctiepakket aan tegen Rusland

Douane blijft inzetten op aanpak ondermijnende criminaliteit

De Douane werpt steeds meer barrières op tegen drugssmokkel. Door samen op te trekken met andere landen, intensievere samenwerking in Nederland en technologische innovaties levert de Douane een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van ondermijning. Dat blijkt uit de stand van zakenbrief Douane, die staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Douane blijft inzetten op aanpak ondermijnende criminaliteit

EU sanctioneert voor het eerst cybercriminele kopstukken

De Raad Buitenlandse Zaken heeft sancties aangenomen tegen 6 Russische individuen die verantwoordelijk zijn voor vergaande cyberaanvallen die in de EU veel schade hebben aangericht, zoals hacks bij banken en ransomware aanvallen op de zorgsector. 2 van hen zijn kopstukken uit het cybercrime circuit. 

EU sanctioneert voor het eerst cybercriminele kopstukken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl