Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Wet betaalbare huur aangenomen en van kracht vanaf 1 juli

Wet betaalbare huur aangenomen en van kracht vanaf 1 juli

Vandaag stemde ook de Eerste Kamer in met de Wet betaalbare huur. Daarmee is de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2024 een feit. Huurders kunnen vanaf dat moment een beroep gaan doen op de wet. Wel is er een termijn afgesproken tot 1 januari 2025 waarin gemeenten zich kunnen voorbereiden op de handhaving.

Wet betaalbare huur aangenomen en van kracht vanaf 1 juli

Nieuwe aanpak zorgt voor versterking Holocausteducatie

De kennis over de Holocaust onder Nederlanders moet worden verbeterd. Dat is het doel van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Het plan, waarbij meerdere ministeries en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) betrokken zijn, is gericht op acties in het onderwijs, acties vanuit musea en herinneringscentra en maatschappijbrede acties. Voor het plan is vanaf 2025 structureel € 1 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Nieuwe aanpak zorgt voor versterking Holocausteducatie

Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, heeft vandaag de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij beschrijft daarin de stand van zaken bij het bestrijden van armoede. Volgens de minister zijn er de afgelopen 2 jaar mooie resultaten behaald. Zo zijn er minder mensen met een inkomen onder de armoedegrens. 

Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026

De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij. Daarom heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar  verlengd, tot en met 4 maart 2026. Hierdoor kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven. 

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2026

Een leven lang ontwikkelen met scholing op duidelijk niveau

Om nu en in de toekomst goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen en verder leren. Vandaag is het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF) van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) aangenomen door de Eerste Kamer. Met de wet krijgen werkenden, werkzoekenden en werkgevers beter inzicht in het niveau van opleidingen. 

Een leven lang ontwikkelen met scholing op duidelijk niveau

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl