Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang

In deze maandelijkse nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over belangrijk nieuws en interessante ontwikkelingen binnen de sector Kinderopvang.

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona (19 november 2021)

Vandaag (vrijdag 19 november 2021) heeft het RIVM de maatregelen die tijdens de persconferentie van het kabinet (vrijdag 12 november) zijn aangekondigd gepubliceerd. Deze nieuwe maatregelen zijn nodig om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Naar aanleiding hiervan is het Protocol Kinderopvang & corona gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen in het Protocol Kinderopvang en corona versie 19 november 2021

  • Iedereen (kinderen en personeel/gastouders ongeacht of zij immuun zijn) moet thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.
  • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen.
  • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de kinderopvang of de basisschool contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.
  • 1,5 meter afstand tussen volwassenen (tussen personeelsleden/gastouders onderling, tussen personeelsleden/gastouders en ouders en tussen ouders onderling).
  • Houders kunnen zelf, in overleg met de OC, een afweging maken om ouders/externen een mondneusmasker te laten dragen bij het betreden van de locatie.

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang & corona (19 november 2021)

Storing Justis verholpen

Eerder werd bericht dat de storing bij Justis per 1 november 2021 is opgelost. Justis heeft afgelopen weken hard gewerkt aan het verwerken van meer aanvragen dan gebruikelijk. Inmiddels zit Justis weer op de normale productie en de gebruikelijke termijnen voor het verwerken van een VOG. De eerder genoemde uitzonderingen zijn vanaf 16 november 2021 niet meer van toepassing.

Er was een tijdelijke uitzondering gemaakt voor de inschrijfplicht in het personen register kinderopvang (PRK) voor stagiairs en huisgenoten van gastouders die sinds 15 oktober jl. 18 jaar oud zijn geworden. Zij moeten nu alsnog per omgaande een VOG aanvragen en daarmee zich inschrijven in het PRK.

Personen die tijdens de storing reeds in het bezit waren van een geldige VOG, hebben zich vanaf 4 november weer kunnen inschrijven in het PRK.

Storing Justis verholpen: gevolgen kinderopvang

Gemeenten krijgen extra middelen voor toezicht op gastouders

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het toezicht op de gastouderopvang. Per 2022 wordt er structureel € 6,4 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit maakt het mogelijk om gastouders vaker te inspecteren en daarmee de kwaliteit van de gastouderopvang beter te borgen.

Op dit moment is de steekproef van gastouders die geïnspecteerd worden minimaal 5% per jaar. Zowel het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als gemeenten en de GGD’en vinden het noodzakelijk dat gemeenten de steekproef van gastouders die zij bezoeken vergroten naar minimaal 50% per jaar. Om te garanderen dat iedere gastouder regelmatig wordt geïnspecteerd, wordt uitgegaan van een minimale frequentie van eens in de drie jaar.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens om deze nieuwe toezichtnorm wettelijk te verankeren. Gemeenten kunnen hier vanaf dit moment formeel aan gehouden worden door de interbestuurlijk toezichthouder. De staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG roepen gemeenten op om vooruitlopend op deze wetswijziging de toegevoegde middelen in te zetten voor de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang. Daarmee kan er al vanaf 2022 gewerkt worden aan de noodzakelijke betere borging van de kwaliteit van deze opvang.

De VNG en GGD GHOR Nederland, in afstemming met SZW en de Inspectie van het Onderwijs, hebben gezamenlijk een advies uitgebracht aan gemeenten en GGD’en over hoe zij invulling kunnen geven aan de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang.

Gemeenten krijgen extra middelen voor toezicht op gastouders