Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (versie 24 mei 2022)

In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites waar u meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en overige relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19.

Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19 (versie 24 mei 2022) (PDF | 2 pagina's | 152 kB)

Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden er geen specifieke maatregelen meer. Daarom is het protocol Kinderopvang & COVID-19 per 25-4-2022 vervallen. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.