Nieuwsflits Veranderingen Kinderopvang

Het kabinet kondigde 25 januari tijdens de persconferentie aan dat de quarantaineregels wijzigen. In deze nieuwsflits leest u wat er verandert.

Wijzigingen quarantainebeleid corona - 26 januari 2022

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari kondigde het kabinet aan dat de quarantaineregels wijzigen. Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

  • Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar het advies om te testen als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben.
  • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan, blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
  • Kinderen die zelf positief testen, gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

  • Eerder maakte het kabinet al bekend dat de volgende groepen volwassenen van quarantaine zijn uitgezonderd:

            o Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen.

            o Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona.

            o Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona.

  • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit uiterst belangrijk is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
  • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen in hun specifieke situatie nodig zijn. Op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het maken van deze afspraken.

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Protocol kinderopvang

Het RIVM verwerkt bovenstaande wijzingen in de richtlijnen. Omdat het ‘protocol kinderopvang’ een vertaling hiervan is, publiceren we na deze wijzigingen in de loop van deze week het nieuwe protocol.

Overige informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en maatregelen over corona op Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Algemene informatie over de sector vindt u op Kinderopvang | Rijksoverheid.nl.