Nieuwsflits Veranderingen Kinderopvang

In deze nieuwsflits van 28 januari 2022 vindt u informatie over en een link naar het nieuwe protocol Kinderopvang en corona.

Wijzigingen quarantainebeleid-corona - 28 januari 2022

Dinsdag 25 januari kondigde het kabinet tijdens de persconferentie aan dat de quarantaineregels wijzigen. Het ‘protocol kinderopvang en corona’ is geüpdatet met onderstaande wijzigingen. U kunt de actuele versie van het protocol hier downloaden.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

  • Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.
  • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan, blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
  • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies beroepen

  • Eerder maakte het kabinet al bekend dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:

o Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen

o Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona

o Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona

  • Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten die niet onder deze uitzonderingen vallen kunnen werkgevers en werknemers samen een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Denk daarbij aan situaties waarbij er geen vervanger beschikbaar is en groepen anders gesloten moeten worden.
  • Werkgevers en werknemers maken samen afspraken welke voorzorgsmaatregelen in hun specifieke situatie nodig zijn. Aan welke voorwaarden werkgevers en werknemers moeten voldoen. Voor het maken van deze afspraken is meer informatie beschikbaar op de pagina van de Rijksoverheid: Quarantaine en werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kunt u per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Overige informatie

Kijk voor de meest actuele informatie en maatregelen over corona op Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl Algemene informatie over de sector vindt u op Kinderopvang | Rijksoverheid.nl.

Protocol Kinderopvang & Covid-19 versie 28-1-2022