Adviescollege ICT-toetsing (AcICT)


Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) adviseert regering en parlement over verbetering van de beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen.

Contactgegevens Adviescollege ICT-toetsing

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 63 23
Internet
Adviescollege ICT-toetsing
Contact met Adviescollege ICT-toetsing

Bezoekadres

  • Zurichtoren
  • Muzenstraat 95
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 16292
  • 2500 BG Den Haag

Taakomschrijving AcICT

Het AcICT adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over verbetering van de beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen. Het Adviescollege is de opvolger van Bureau ICT-toetsing (BIT) dat per 31 december 2020 ophield te bestaan.

Adviescollege ICT-toetsing