Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO)

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO) adviseert de officier van justitie over het gebruik van medische gegevens van een verdachte van een ernstig misdrijf.

Contactgegevens Bureau Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0880) 71 39 00 (secretariaat)
E-mailadres
AGWO@avt.minjus.nl
Internet
Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO)
Contact met de AGWO

Postadres

  • Bureau AGWO
  • Postbus 24019
  • 3502 MA Utrecht

Taakomschrijving AGWO

De AGWO adviseert bij een zeer ernstig misdrijf de officier van justitie over de bruikbaarheid van medische gegevens van de verdachte in een strafzaak. Dit voor de eventuele vaststelling van een geestesstoornis. De AGWO kan op verzoek van de officier van justitie medische gegevens opvragen van verdachten van ernstige misdrijven die medewerking aan gedragsdeskundig onderzoek weigeren.