Iedereen moet zich aan regels en wetten houden. Wie dat niet doet, is strafbaar. Wat voor straf iemand krijgt, hangt af van de ernst van de overtreding of het misdrijf. De regels hiervoor staan in het strafrecht. Ook leeftijd en voorgeschiedenis spelen een rol bij de strafbepaling. Het kabinet wil het gevangeniswezen goedkoper en soberder maken. Daarnaast moeten daders in de toekomst een eigen bijdrage betalen voor verblijf in een justitiële inrichting.