Welke rechten heb ik als ik in de gevangenis zit?

Als u in de gevangenis zit, heeft u een aantal rechten. Bijvoorbeeld recht op bezoek, medische zorg en verlof. Daarnaast heeft elke gevangenis ook eigen huisregels die uw rechten en plichten bepalen.

Contact met de buitenwereld en bezoek

U mag als gedetineerde contact met de buitenwereld onderhouden via brieven en telefoon. U moet zelf uw familie of vrienden inlichten in welke gevangenis u verblijft. Gevangenissen of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geven geen adressen door van iemand die in de gevangenis zit. Dit heeft te maken met privacyregels.

Daarnaast heeft u recht op bezoek. In normale gevangenissen kan de directeur 1 keer per maand bezoek zonder toezicht toestaan. Op de website van de DJI vindt u de regels voor bezoek aan een gevangenis.

Medische zorg in gevangenis

U heeft als gedetineerde recht op medische zorg (lichamelijk en geestelijk) die gelijkwaardig is aan de gezondheidszorg buiten de gevangenis. De zorg moet wel passen binnen de beperkingen van een gevangenisstraf.

Soorten gevangenissen en uw rechten

Hoeveel vrijheden en rechten u als gedetineerde heeft, hangt ook af van het soort inrichting waar u verblijft. In een gesloten inrichting heeft u weinig vrijheden en zware bewaking. In een halfopen of open gevangenis heeft u meer vrijheden en mogelijkheden om u voor te bereiden op de terugkeer in de samenleving.

Verlof voor gedetineerden

Ook uw recht op verlof hangt af van het soort inrichting waar u verblijft:

  • gesloten inrichting: 6 keer per jaar een weekend verlof;
  • een halfopen gevangenis: 1 keer per 4 weken een weekend verlof;
  • een open gevangenis: elk weekend verlof.

Naast het verlof waar u recht op heeft, is er ook incidenteel verlof en strafonderbreking. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval in uw familie.

Tijdens het verlof moet u in Nederland blijven. U mag alleen naar het buitenland met toestemming van de minister van Justitie en Veiligheid.

Voor tbs-klinieken geldt een aparte verlofprocedure. Een tbs’er gaat pas met verlof als hij voldoende vooruitgang heeft geboekt.

Afmeting cel

Een cel of verblijfsruimte heeft minimaal de volgende afmetingen (met een marge van 10%):

  • een vloeroppervlakte van 10 m2;
  • een breedte van 2 meter;
  • een vrije hoogte van 2,5 meter.

Klacht indienen over gevangenis

Heeft u een klacht over de dienstverlening van het gevangenispersoneel waar u verblijft? Of een andere klacht over de gevangenis? Dan kunt terecht bij de Commissie van Toezicht waar de gevangenis onder valt. U kunt uw klacht ook altijd indienen bij de directeur van de gevangenis waar u verblijft.

In de gevangenis is een klachtformulier beschikbaar. De gevangenis kan u informeren hoe u het formulier naar de Commissie van Toezicht stuurt. Bijvoorbeeld per post of via een brievenbus op de afdeling.

U hoeft het klachtformulier niet te gebruiken. U kunt ook zelf een uw klacht opschrijven of uw advocaat vragen namens u een klacht in te dienen.

Externen of bezoekers kunnen met klachten terecht bij het klachtenloket van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Of een brief sturen naar de directeur van de inrichting. 

Overplaatsing gevangenis

Wilt u overplaatsing aanvragen naar een andere gevangenis? Dan moet u een verzoek indienen bij de Divisie Individuele Zaken (DIZ).

Geen alcohol en drugs in de gevangenis

Alcohol en drugs zijn streng verboden in de gevangenis. Om te voorkomen dat alcohol en drugs worden binnengesmokkeld, gelden de volgende maatregelen:

  • U wordt gefouilleerd als het vermoeden bestaat dat u van bezoekers drugs krijgt.
  • U krijgt regelmatig een urinecontrole.
  • Cellen en ruimtes waar u komt, worden grondig geïnspecteerd op drugs door het personeel.