Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit.

Contactgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 072 50 00
Internet
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Contact met DJI
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres

  • Turfmarkt 147
  • 2511 DP Den Haag

Postadres

  • Postbus 30132
  • 2500 GC Den Haag

Adressen van justitiële inrichtingen

Adressen van justitiële inrichtingen staan op de website van DJI.

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid, voorheen Postbus 51)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 70 214 02 14
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur

Werving, Selectie en Inzetbaarheid DJI

Telefoonnummer: 088 - 075 43 21
E-mailadres:  SSCDJI.werving.selectie@dji.minjus.nl

Informatie over werken bij DJI staat op de website van DJI.

WOTS en WETS Informatielijn

Telefoon: 088 - 072 59 63
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

De informatielijn beantwoordt vragen over de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) en Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS). De WETS geldt voor gedetineerden in andere landen van de Europese Unie (EU). De WOTS geldt voor landen buiten de EU die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend.

De informatielijn is er voor gedetineerden, advocaten en familieleden (alleen geregistreerde contactpersonen). Het gaat daarbij om:

  • Nederlandse gedetineerden in het buitenland die hun gevangenisstraf in Nederland willen uitzitten;
  • buitenlanders die in Nederland in de gevangenis zitten en hun straf in het buitenland willen uitzitten.

Social media

DJI is bereikbaar via Facebook, X, Instagram en LinkedIn.

Taakomschrijving DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)