Geweld onder invloed van alcohol of drugs

Zijn er aanwijzingen dat een dader geweld pleegt onder invloed? Dan mag de politie de dader verplichten om een alcoholtest of een drugstest te doen. Als blijkt dat de dader onder invloed is, krijgt deze mogelijk een zwaardere straf.

Zwaardere straf bij gebruik alcohol of drugs

De politie mag geweldplegers testen op alcohol en drugs. Dit staat in de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers. Heeft de geweldpleger alcohol of drugs gebruikt? Dan kan hierover geen discussie ontstaan in de rechtszaal. En het Openbaar Ministerie (OM) kan een zwaardere straf eisen.

Die straf kan een hogere boete of langere taakstraf of celstraf zijn. Maar het OM kan ook een voorwaardelijke straf eisen. Bijvoorbeeld:

  • een alcoholverbod;
  • een locatieverbod (veroordeelde mag niet meer in bepaalde gebieden komen);
  • een locatiegebod (veroordeelde moet op bepaalde tijden thuis zijn);
  • een training (gedragsinterventie) om te voorkomen dat de geweldpleger in de toekomst weer teveel alcohol of drugs gebruikt.

Niet standaard testen op alcohol en drugs

De politie mag verdachten van een geweldsmisdrijf niet altijd testen op alcohol en drugs. Dat mag alleen als er aanwijzingen zijn dat de verdachte onder invloed was tijdens het geweld.

Uitvoering test op alcohol en drugs

Zijn er aanwijzingen dat de verdachte onder invloed was van alcohol of drugs? Dan doet zij eerst een blaastest op alcohol of een speekseltest op drugs. De politie mag ook onderzoeken of de uiterlijke kenmerken van de verdachte wijzen op alcohol- of drugsgebruik.

Blijkt uit de test dat de dader onder invloed is? Dan stelt de politie een vervolgonderzoek in en neemt de uitslag op in het proces verbaal.

Vervolgonderzoek: ademanalyse of bloedonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit:

  • bij alcohol: een ademanalyse of, in sommige gevallen, een bloedonderzoek;
  • bij drugs: een bloedonderzoek (ook in combinatie met alcohol).

Gevolgen geweld onder invloed

Alcohol en drugs kunnen de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed van alcohol of drugs leidt vaker tot zware verwondingen.

Daarnaast leidt dit geweld tot veel maatschappelijke schade, zoals:

  • extra kosten voor de gezondheidszorg;
  • de inzet van politie en justitie;
  • (verkeers)schade;
  • werkverzuim.

In Nederland gaat het om een bedrag van ruim € 3 miljard per jaar.