Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek na een geweldsdelict?

Als de politie u aanhoudt voor een geweldsmisdrijf, bent u mogelijk onder invloed van alcohol en drugs. Heeft de politie hiervoor een aanwijzing? Dan moet u meewerken aan een ademtest en een ademanalyse (alcohol). Of aan een speekseltest en bloedonderzoek (drugs). Of een ademtest en speekseltest en bloedonderzoek (combigebruik van alcohol en drugs). Bent u het niet eens met de uitslag? Dan kunt u een tegenonderzoek laten doen. U regelt en betaalt dit zelf.

Testen politie bij geweld onder invloed alcohol

Heeft de politie aanwijzingen dat u onder invloed bent van alcohol? Dan kan de politie een onderzoek starten. U moet meewerken aan de volgende tests:

 • Een ademtest of ademanalyse om te meten hoeveel alcohol u hebt gedronken.
 • Een pyschomotorische test (PMT). De politie kijkt dan bijvoorbeeld naar uw oog- en spraakfunctie om te bepalen of u onder invloed bent.

Onderzoek bij geweld onder invloed drugs

Als de politie aanwijzingen heeft dat u onder invloed bent van drugs kan ze ook een onderzoek starten. U moet dan meewerken aan de volgende onderzoeken:

 • Een speekseltest en een bloedonderzoek.
 • Een psychomotorische test (PMT). Hierbij kijkt de politie naar uiterlijke kenmerken om te bepalen of u onder invloed bent. Zoals oog- en spraakfunctie.

Bloedonderzoek bij combigebruik alcohol en drugs

De politie kan ook aanwijzingen hebben dat u onder invloed bent van alcohol én drugs. In dat geval moet u na de ademtest en speekseltest meewerken aan een bloedonderzoek. Dat doet een arts of verpleegkundige. 

Recht op tegenonderzoek

Mogelijk blijkt uit een ademanalyse dat u teveel alcohol op heeft. Of blijkt uit een bloedonderzoek dat u teveel drugs gebruikte. En misschien wel een combinatie van alcohol en drugs. Dan heeft u het recht om zelf een tegenonderzoek te laten instellen.

 • Bij alcohol vertelt de politie u dit meteen bij de uitslag van de ademanalyse. U moet direct zelf melden dat u een tegenonderzoek wilt laten uitvoeren.
 • Bij drugs en combigebruik vertelt de politie dat u recht heeft op een tegenonderzoek bij de bloedafname. De uitslag van dit bloedonderzoek krijgt u in een brief van de politie. Hierin staat meer informatie over het recht op tegenonderzoek.

Bloedafname bij tegenonderzoek

Het tegenonderzoek verloopt altijd via bloedonderzoek.

 • Gaat het om drugs? Of om een combinatie van alcohol en  drugs? Dan gebruikt het laboratorium bloed dat bij bloedonderzoek bij u is afgenomen.
 • Gaat het om alcohol? Dan wordt na de ademanalyse zo snel mogelijk bloed bij u afgenomen.

Zelf laboratorium voor tegenonderzoek uitkiezen

U bepaalt zelf welk laboratorium het tegenonderzoek uitvoert. Wel gelden de volgende eisen:

Informatie hierover staat in het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers.

Zelf contact opnemen met laboratorium

U neemt zelf contact op met het laboratorium van uw keuze. Laboratoria die aan de eisen voldoen zijn bijvoorbeeld:

In de bijlage van de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers staan de eisen voor het bloedonderzoek.

Kosten tegenonderzoek bloedonderzoek

Het tegenonderzoek betaalt u zelf. U betaalt voor:

 • De bloedafname bij alcohol. Dit bedrag betaalt u vooraf aan de arts of verpleegkundige. U hoeft niet te betalen voor bloedafname bij drugs of combigebruik. Bij drugsgebruik zijn al eerder 2 buisjes bloed afgenomen: 1 buisje om het drugsgehalte te bepalen. En 1 buisje in reserve voor eventueel tegenonderzoek.
 • Het opsturen van het buisje bloed naar het laboratorium van uw keuze dat het tegenonderzoek uitvoert.
 • De analyse van het bloed door het laboratorium.

De actuele bedragen staan in de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers. Er is geen vast bedrag voor de analyse van het bloed. Elk laboratorium rekent een eigen bedrag.

Tegenonderzoek na betaling

Heeft u van de politie de uitslag van het eerdere bloedonderzoek ontvangen? Betaal dan binnen 4 weken het laboratorium dat het tegenonderzoek uitvoert. Want alleen als het laboratorium binnen 4 weken de betaling ontvangt, voert het een tegenonderzoek uit.

Aanvraag tegenonderzoek

Op de aanvraag voor tegenonderzoek moeten staan:

 • uw naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • sporenidentificatienummer (SIN) dat op de uitslag van het bloedonderzoek staat.

Uitslag bloedonderzoek mee naar rechtbank

Het laboratorium stuurt de uitslag van het tegenonderzoek alleen naar u. U neemt de uitslag van het tegenonderzoek zelf mee naar de rechtszitting.

Terugbetaling kosten tegenonderzoek

Laat het tegenonderzoek zien dat uw alcohol- en/of drugsgebruik lager was dan de wettelijk vastgestelde grenswaarden? Dan kunt u de kosten van het tegenonderzoek vergoed krijgen. Voldoen het laboratorium of de uitvoering van het tegenonderzoek niet aan de eisen? Dan krijgt u de kosten niet terug.

Voor vergoeding van de kosten van het tegenonderzoek kunt u terecht bij de behandelend officier van justitie.