Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek na een geweldsdelict?

Als de politie u aanhoudt voor een geweldsmisdrijf, kan de politie denken dat u onder invloed bent van alcohol of drugs. Heeft de politie hiervoor een aanwijzing? Dan moet u meewerken aan een ademtest en een ademanalyse (alcohol). Of een speekseltest en bloedonderzoek (drugs). Of een ademtest en speekseltest en bloedonderzoek (combigebruik van alcohol en drugs). Bent u het niet eens met de uitslag van de ademanalyse of het bloedonderzoek? Dan kunt u een tegenonderzoek laten uitvoeren. U moet dit zelf regelen en betalen.

Testen politie bij geweld onder invloed alcohol

Heeft de politie aanwijzingen dat u onder invloed bent van alcohol? Dan kan de politie een onderzoek starten. In dat geval moet u meewerken aan:

 • een ademtest of ademanalyse om te meten hoeveel alcohol u hebt gedronken;
 • een pyschomotorische test (PMT) (hierbij kijkt de politie bijvoorbeeld naar uw oog- en spraakfunctie om te bepalen of u onder invloed bent).

Onderzoek bij geweld onder invloed drugs

Als de politie aanwijzingen heeft dat u onder invloed bent van drugs kan het ook een onderzoek starten. U moet dan meewerken aan:

 • een speekseltest en een bloedonderzoek;
 • een psychomotorische test doen (PMT).

Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar uiterlijke kenmerken om te bepalen of u onder invloed bent. Zoals oog- en spraakfunctie.

Bloedonderzoek bij combigebruik alcohol en drugs

De politie kan ook aanwijzingen hebben dat u onder invloed bent van alcohol én drugs. In dat geval moet u na de ademtest en speekseltest meewerken aan een bloedonderzoek.

Recht op tegenonderzoek

Blijkt uit een ademanalyse dat u teveel alcohol heeft gedronken? Of blijkt uit bloedonderzoek dat u teveel drugs, eventueel in combinatie met alcohol, heeft gebruikt? Dan heeft u het recht een tegenonderzoek te laten doen.

 • Bij alcohol vertelt de politie u dit meteen bij de uitslag van de ademanalyse. U moet direct zelf aangeven dat u een tegenonderzoek wilt laten doen.
 • Gaat het om drugs en combigebruik? Dan vertelt de politie dat u recht heeft op een tegenonderzoek bij de bloedafname. De uitslag van het bloedonderzoek naar drugs of combigebruik staat in een brief. Hierin staat ook waar u informatie over het recht op tegenonderzoek kunt vinden.

Bloedafname bij tegenonderzoek

Het tegenonderzoek verloopt altijd via bloedonderzoek.

 • Gaat het om drugs? Of om een combinatie van alcohol en  drugs? Dan gebruikt het laboratorium het 2e buisje bloed dat bij bloedonderzoek bij u is afgenomen.
 • Gaat het om alcohol? Dan wordt zo snel mogelijk bloed bij u afgenomen.

Eisen laboratorium voor bloedonderzoek

U bepaalt zelf welk laboratorium het tegenonderzoek uitvoert. Het laboratorium moet wel geaccrediteerd zijn. Ook moet het laboratorium deskundig zijn in het maken van bio-analyses. Informatie hierover staat in het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers.

U moet zelf contact opnemen met het laboratorium van uw keuze om te vragen of zij het tegenonderzoek kunnen en willen doen en wat de kosten zijn. De genoemde laboratoria kunnen u in het Nederlands te woord staan.

Geaccrediteerde laboratoria die deskundig zijn in het uitvoeren van bioanalyses zoals omschreven in het Besluit en die werken volgens een methode die gevalideerd is en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, zijn bijvoorbeeld:

De manier waarop het laboratorium het bloedonderzoek verricht moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze staan in de bijlage van de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers.

Kosten tegenonderzoek bloedonderzoek

Het tegenonderzoek moet u zelf betalen. U betaalt voor:

 • De bloedafname bij alcohol. Dit bedrag betaalt u meteen aan de politie. U hoeft niet te betalen voor bloedafname bij drugs of combigebruik. Bij drugsgebruik zijn al eerder 2 buisjes bloed afgenomen: 1 buisje om het drugsgehalte te bepalen. En 1 buisje in reserve voor eventueel tegenonderzoek.
 • Het opsturen van het buisje bloed naar het laboratorium van uw keuze dat het tegenonderzoek uitvoert.
 • De analyse van het bloed door het laboratorium.

De actuele bedragen staan in de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers. Er is geen vast bedrag voor de analyse van het bloed. Dit is afhankelijk van de prijs die het laboratorium voor de uitvoering van het tegenonderzoek hanteert.

Tegenonderzoek na betaling

Heeft u van de politie de uitslag van het eerdere bloedonderzoek ontvangen? Dan moet u binnen 2 weken het laboratorium betalen dat het tegenonderzoek uitvoert. Het laboratorium voert het tegenonderzoek alleen uit, als het dit bedrag binnen de termijn van 2 weken ontvangen heeft.

Aanvraag tegenonderzoek

Op de aanvraag voor tegenonderzoek moeten staan:

 • uw naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • sporenidentificatienummer (SIN) dat op de uitslag van het bloedonderzoek staat.

Bloedonderzoek mee naar rechtbank

Het laboratorium stuurt de uitslag van het tegenonderzoek alleen naar u. U neemt de uitslag van het tegenonderzoek zelf mee naar de rechtszitting.

Terugbetaling kosten tegenonderzoek

Laat het tegenonderzoek zien dat uw alcohol- en/of drugsgebruik lager was dan de wettelijk vastgestelde grenswaarden? Dan kunt u de kosten van het tegenonderzoek vergoed krijgen. Voldoen het laboratorium of de uitvoering van het tegenonderzoek niet aan de eisen? Dan krijgt u de kosten niet terug. Voor vergoeding van de kosten van het tegenonderzoek kunt u terecht bij de behandelend officier van justitie.