Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek?

Bent u aangehouden en denkt de politie dat u onder invloed bent van alcohol of drugs? Dan moet u meewerken aan een blaastest en ademanalyse of speekseltest en bloedonderzoek. Bent u het niet eens met de uitslag van dit onderzoek? Dan mag u een zogenaamd tegenonderzoek laten uitvoeren. U moet dit onderzoek zelf betalen.

Recht op tegenonderzoek

Blijkt uit een ademanalyse dat u bijvoorbeeld teveel alcohol heeft gedronken? Dan heeft u recht op tegenonderzoek. De politie vertelt u dit als zij u over de uitslag van het onderzoek informeert.

Bloedafname bij tegenonderzoek

Het tegenonderzoek verloopt altijd via bloedonderzoek. 

  • Gaat het om drugs, dan gebruikt het laboratorium het tweede buisje bloed dat bij het eerste onderzoek bij u is afgenomen.
  • Gaat het om alcohol, dan wordt zo snel mogelijk bloed bij u afgenomen. Door terug te rekenen, kan het laboratorium het alcoholpercentage tijdens de aanhouding exact bepalen.

Eisen laboratorium

U kunt zelf bepalen bij welk laboratorium u het tegenonderzoek laat uitvoeren. Het laboratorium moet wel geaccrediteerd zijn en deskundig zijn in het maken van bio-analyses. Aan deze voorwaarden voldoet bijvoorbeeld het farmaceutisch en toxicologisch laboratorium van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Kosten tegenonderzoek

Het tegenonderzoek moet u zelf betalen. Het laboratorium voert het tegenonderzoek pas uit als het van u het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. U betaalt voor:

  • de bloedafname (alleen na ademanalyse, bij eerder bloedonderzoek is al een extra buisje voor het eventuele tegenonderzoek afgenomen);
  • het opsturen van het buisje bloed naar het laboratorium dat het tegenonderzoek uitvoert;
  • de analyse van het bloed door het laboratorium.

De actuele bedragen staan in de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers.

Terugbetaling kosten tegenonderzoek

Blijkt uit het tegenonderzoek dat het middelengebruik lager was dan de wettelijk vastgestelde grenswaarden? Dan kunt u de kosten van het tegenonderzoek vergoed krijgen. Deze kosten krijgt u niet terug als het laboratorium of de uitvoering van het tegenonderzoek niet aan de eisen voldoet. Voor vergoeding van de kosten van het tegenonderzoek kunt u zich wenden tot het Openbaar Ministerie (OM).