Wanneer krijg ik een strafblad?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad (als u ouder bent dan 12 jaar). Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie. Een strafblad heet officieel 'uittreksel justitiële documentatie'.

Verschil overtreding en misdrijf

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Voor deze overtredingen hoeft u niet voor de rechter te komen en krijgt u geen strafblad. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord.

Strafblad opvragen

Om uw strafblad in te zien, moet u een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek moet u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen.

De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien. U moet hiervoor een vergoeding betalen. U kunt geen kopie krijgen van het uittreksel.

Bewaartermijn strafblad en overtreding

De bewaartermijnen voor gegevens over misdrijven en overtredingen vindt u op de website van de Justitiële Informatiedienst.