Wanneer krijg ik een strafblad?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad (als u ouder bent dan 12 jaar). Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie. Een strafblad heet officieel 'uittreksel justitiële documentatie'.

Verschil overtreding en misdrijf

Of een bepaald delict een misdrijf of een overtreding is, wordt bepaald door de wet. Overtredingen zijn licht strafbare feiten zoals vandalisme en openbare dronkenschap. Misdrijven zijn zwaardere strafbare feiten zoals moord, diefstal en verkrachting.

Strafblad opvragen

Om uw strafblad in te zien, moet u een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek moet u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen.

De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien. U moet hiervoor een vergoeding betalen. U kunt geen kopie krijgen van het uittreksel.

Bewaartermijn strafblad en overtreding

De bewaartermijnen voor gegevens over misdrijven en overtredingen vindt u op de website van de Justitiële Informatiedienst.