Verjaringstermijn misdrijven

De verjaringstermijn is de periode waarna iemand niet meer vervolgd kan worden in een strafzaak. De verjaartermijn gaat meestal in op de dag nadat het misdrijf gepleegd is.

Verjaringstermijn afhankelijk van soort strafbaar feit

De verjaringstermijn hangt af van het soort strafbaar feit:

  • 3 jaar voor overtredingen;
  • 6 jaar voor misdrijven waarvoor een boete, hechtenis of gevangenis van maximaal 3 jaar geldt;
  • 12 jaar voor misdrijven waarvoor een tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 3 jaar geldt;
  • 20 jaar voor misdrijven waarvoor een gevangenisstraf van meer dan 8 jaar geldt.

Geen verjaring bij ernstige misdrijven

De volgende misdrijven kunnen niet verjaren:

  • misdrijven waarop een levenslange gevangenisstraf staat (zoals moord);
  • misdrijven met een gevangenisstraf van 12 jaar of meer (zoals verkrachting, mensensmokkel en doodslag);
  • zedenmisdrijven tegen kinderen met een straf van 8 jaar.