Verjaringstermijn misdrijven en overtredingen

Een verjaringstermijn is de periode waarna iemand niet meer vervolgd kan worden in een strafzaak. De verjaringstermijn gaat meestal in op de dag nadat het misdrijf of de overtreding is gepleegd. Voor ernstige misdrijven zoals moord geldt geen verjaringstermijn.

Verjaringstermijn misdrijven 

Bij strafbare feiten wordt een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten dan overtredingen. Voorbeelden van misdrijven zijn moord, doodslag en verkrachting, diefstal, mishandeling en oplichting. Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Of geen verjaringstermijn. De termijn hangt af van het soort misdrijf.

Overzicht verjaringstermijnen misdrijven
Verjaringstermijn Soort misdrijf

6 jaar

Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf van maximaal 3 jaar is gesteld. Zoals belediging van de koning, stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.
12 jaar Misdrijven waarop een gevangenisstraf van meer dan 3 jaar is gesteld. Zoals diefstal, oplichting en vervalsing van documenten.
20 jaar Misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van 8 jaar of meer. Zoals afpersing, aanranding en samenspanning tot bepaalde misdrijven.
Geen

Misdrijven waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld. Zoals moord, doodslag, verkrachting en mensenhandel.

Zedenmisdrijven tegen kinderen waarop een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld.

Verjaringstermijn overtredingen is 3 jaar

Voor overtredingen geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. Overtredingen zijn minder ernstige strafbare feiten dan misdrijven. Voorbeelden van overtredingen zijn vandalisme, openbare dronkenschap en geluidsoverlast.