Verjaringstermijn misdrijven

De verjaringstermijn is de periode waarin vervolging van iemand in een strafzaak niet meer mogelijk is. De verjaringstermijn gaat meestal in op de dag nadat de dader het misdrijf pleegde.

Verjaringstermijn afhankelijk van soort strafbaar feit

Hoe lang de verjaringstermijn is hangt af van het soort strafbaar feit:

  • 3 jaar voor overtredingen;
  • 6 jaar voor misdrijven waarvoor een boete, hechtenis of gevangenis van maximaal 3 jaar geldt;
  • 12 jaar voor misdrijven waarvoor een tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 3 jaar geldt;
  • 20 jaar voor misdrijven waarvoor een gevangenisstraf van meer dan 8 jaar geldt.

Geen verjaring bij ernstige misdrijven

De volgende misdrijven kunnen niet verjaren:

  • misdrijven waarop een levenslange gevangenisstraf staat (zoals moord);
  • misdrijven met een gevangenisstraf van 12 jaar of meer (zoals verkrachting, mensensmokkel en doodslag);
  • zedenmisdrijven tegen kinderen met een straf van 8 jaar.