Verjaringstermijn misdrijven en overtredingen

Na de verjaringstermijn kan de overheid een strafbaar feit niet meer vervolgen. Ook al is de dader bekend. Voor ernstige misdrijven, zoals moord, geldt geen verjaringstermijn.

Verjaringstermijn misdrijven 

Strafbare feiten zijn overtredingen of misdrijven. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten dan overtredingen, bijvoorbeeld:

  • moord;
  • doodslag;
  • verkrachting;
  • diefstal;
  • mishandeling;
  • oplichting. 

De termijn hangt af van het soort misdrijf. Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar.

Ernstige misdrijven verjaren niet. 

Overzicht verjaringstermijnen misdrijven
Verjaringstermijn Soort misdrijf

6 jaar

Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.
12 jaar Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaar. Bijvoorbeeld diefstal, oplichting en vervalsing van documenten.
20 jaar Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 8 jaar of meer. Bijvoorbeeld afpersing, aanranding en samenspanning tot bepaalde misdrijven.
Geen

Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 12 jaar of meer. Zoals moord, doodslag, verkrachting en mensenhandel.

Bepaalde zedenmisdrijven waarop een gevangenisstraf staat van 8 jaar of meer.

Verjaringstermijn overtredingen is 3 jaar

Voor overtredingen geldt een verjaringstermijn van 3 jaar. Overtredingen zijn minder ernstige strafbare feiten dan misdrijven, bijvoorbeeld:

  • vandalisme;
  • openbare dronkenschap;
  • geluidsoverlast.