Schorsing voorlopige hechtenis binnen de Europese Unie

Burgers van landen van de Europese Unie (EU) kunnen als verdachte vastzitten in een ander EU-land. Zij kunnen onder voorwaarden vrij komen (ook wel schorsing van de voorlopige hechtenis genoemd). Zij mogen in eigen land de veroordeling afwachten en bijvoorbeeld door blijven werken.

Verdachten onder voorwaarden vrij laten

Een rechter kan besluiten om een verdachte die zijn vonnis afwacht, niet vast te zetten. De rechter laat dan de verdachte onder voorwaarden vrij. Deze voorwaarden heten ook wel toezichtmaatregelen.

Een verdachte moet zich wel aan de maatregelen houden. Zo niet, dan komt hij of zij toch vast te zitten.

Toezichtmaatregelen overdragen

Het EU-land waar de vrijgekomen verdachte woont, neemt de toezichtmaatregelen over. Deze EU-lidstaat houdt dan toezicht op de verdachte.

Afspraken EU-landen toezichtmaatregelen

Om de afspraken tussen de EU-landen mogelijk te maken, past elke lidstaat de eigen wetgeving aan. In Nederland is dit de 'Wet wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis'.

In deze wet staan de volgende afspraken:

  • De toezichtmaatregelen die een rechter oplegt aan de verdachte neemt de lidstaat over waar de verdachte woont. De ontvangende lidstaat moet de toezichtmaatregelen wel kunnen uitvoeren.
  • De verdachte kan aan de rechter vragen om toezichtmaatregelen op te leggen en over te dragen. De raadsman van de verdachte kan hem hierbij helpen.