Proef met Alcoholmeter

Heeft iemand een strafbaar feit gepleegd onder invloed van alcohol? Dan kan hij in aanmerking komen voor een alcoholverbod. De Alcoholmeter (een enkelband) controleert of de drager zich hieraan houdt. Sinds begin 2017 loopt een proef met de Alcoholmeter. Vanaf 2018 nemen ook mensen met verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik deel aan de proef.

Alcoholmeter meet alcoholpromillage

Een Alcoholmeter meet via transpiratie het alcoholpromillage. De reclassering krijgt via een modem bij de drager thuis 1 keer per dag de meetresultaten.

Voor wie is de proef met de Alcoholmeter bedoeld?

De drager van een Alcoholmeter heeft een tijdelijk alcoholverbod. Hij heeft dit gekregen nadat hij onder invloed van alcohol 1 of meer strafbare feiten pleegde. De Alcoholmeter wordt ingezet bij een voorwaardelijke straf in combinatie met reclasseringstoezicht.

Vanaf 2018 kunnen ook mensen met verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik deelnemen aan de proef. Dit gaat ook in combinatie met reclasseringstoezicht. Zodat er inzicht komt in het alcoholgebruik en de wisselwerking tussen agressie en alcohol. Hierdoor kunnen mensen met een alcoholprobleem beter worden begeleid.

Meedoen aan de proef is vrijwillig.

Doel proef met Alcoholmeter

Doel van de proef is om te kijken of de Alcoholmeter geschikt is om het alcoholverbod te controleren. Ook moet de proef uitwijzen of de Alcoholmeter werkt in combinatie met professionele begeleiding. De Alcoholmeter wordt bij 100 deelnemers met een alcoholverbod getest.

Proef Alcoholmeter duurt 2 jaar

Het Openbaar Ministerie en de reclassering in Rotterdam en Oost-Nederland (exclusief Arnhem en Nijmegen) zijn begin 2017 de proef met de Alcoholmeter gestart. De proef zou eerst 1 jaar duren. Maar deze is met 1 jaar verlengd en loopt nu tot januari 2020.

Als de proef succesvol is, overweegt het kabinet de Alcoholmeter bij wet in te voeren.

Toezicht op het alcoholverbod

De reclassering gaat de Alcoholmeter gebruiken naast de huidige blaas-, bloed- of urinetest. Voordeel van de Alcoholmeter is dat de drager niet 3x per week naar de reclassering hoeft voor controle. Daarnaast helpt de continue meting de drager om zijn alcoholprobleem te overwinnen.

Strafbare feiten onder invloed alcohol terugdringen

Drankmisbruik speelt vaak een belangrijke rol bij geweldsmisdrijven. Het kabinet wil het aantal strafbare feiten terugdringen dat met geweld wordt gepleegd. Voorwaardelijke strafmaatregelen, zoals het alcoholverbod, dragen hieraan bij. Ze helpen herhaling te voorkomen van geweld en andere strafbare feiten onder invloed van alcohol.

De Alcoholmeter is al succesvol toegepast in de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië (GB). In de VS heeft 78% van de deelnemers het programma alcoholvrij doorlopen. In GB is dit 92%. Daarom wil het kabinet onderzoeken of de Alcoholmeter ook in Nederland kan worden toegepast.

Betrokken partijen bij de proef zijn: het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en het Openbaar Ministerie.

Geweld onder invloed van alcohol

In Nederland is 25% tot 50% van het geweld alcohol gerelateerd. Overmatig drankgebruik komt vaak voor bij:

  • vandalisme;
  • uitgaansgeweld;
  • openlijke geweldpleging;
  • voetbalhooliganisme;
  • huiselijk geweld.

Drankmisbruik veroorzaakt jaarlijks meer dan € 3 miljard aan maatschappelijke schade.