Landelijke invoering van de Alcoholmeter

Heeft iemand een strafbaar feit gepleegd onder invloed van alcohol? Dan komt hij of zij in aanmerking voor een alcoholverbod. De Alcoholmeter (een enkelband) controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week of de drager zich hieraan houdt. Voor de landelijke invoering van de Alcoholmeter wordt een wetswijziging voorbereid.

De Alcoholmeter is een betrouwbaar controlemiddel

Uit pilots blijkt dat de Alcoholmeter goed werkt. De Alcoholmeter (een enkelband) controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week of de drager zich aan een alcoholverbod houdt. Zo voorkomt de Alcoholmeter:

  • alcoholmisbruik;
  • misdaden;
  • rijden onder invloed.

Daarom wil de Rijksoverheid de Alcoholmeter landelijk invoeren. Hiervoor is een wetswijziging in voorbereiding.

Alcoholmeter meet alcoholpromillage

Een Alcoholmeter meet via transpiratie (zweet) het alcoholpromillage. De reclassering krijgt via een modem bij de drager thuis 1 keer per dag de meetresultaten.

Doel van de Alcoholmeter is de naleving van het alcoholverbod

Een veroordeelde kan als bijzondere voorwaarde een alcoholverbod krijgen van de rechter. De reclassering controleert op dit moment 2 of 3 keer per week of de veroordeelde zich aan het verbod houdt. Dat gebeurt met een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Maar dit is een momentopname. Dat betekent dat deze methoden niet kunnen aantonen of iemand tussen de meetmomenten door toch alcohol drinkt. De Alcoholmeter controleert wel 24 uur per dag of de drager alcohol drinkt.

De Alcoholmeter is bedoeld voor mensen met een alcoholverbod

De Alcoholmeter is voor veroordeelden met een alcoholverbod. Ook mensen die zich door de reclassering vrijwillig laten controleren op alcoholgebruik kunnen de Alcoholmeter dragen. Hierdoor krijgen hulpverleners en dragers beter inzicht in het alcoholgebruik. Mensen met een alcoholprobleem krijgen door de Alcoholmeter betere begeleiding.

Positieve resultaten van de pilot Alcoholmeter

Dragers van de Alcoholmeter zijn over het algemeen positief over de invloed ervan. Zo geeft driekwart van de dragers aan dat de Alcoholmeter een positieve invloed heeft gehad op hun alcoholgebruik. Ook na het dragen lijkt de Alcoholmeter een positieve invloed te hebben op het drinkgedrag. Meer dan de helft van de dragers zegt 3 maanden na het dragen van de Alcoholmeter nog niet te hebben gedronken.

Het dragen van de Alcoholmeter heeft ook een positieve invloed op het gedrag van de dragers. Dragers van de Alcoholmeter komen tijdens de draagperiode minder vaak in de politieregistraties voor dan de controlegroep die alleen urinecontroles ondergaat. Tot 3 maanden na het verwijderen van de Alcoholmeter blijft dit verschil bestaan. Namelijk 17% tegenover 52%.

Nadelen van de Alcoholmeter

Het grootste gerapporteerde nadeel van de Alcoholmeter is het formaat. De dragers vinden de Alcoholmeter te groot en te stug. Sommigen ervaren jeuk, geïrriteerde huid, of blauwe plekken. De leverancier van de Alcoholmeter zal daarom in 2020 een nieuwe band testen.

Toezicht op het alcoholverbod door de reclassering

Zodra het gebruik van de Alcoholmeter wettelijk is geregeld, gaat de reclassering de Alcoholmeter gebruiken. Zij gaan de Alcoholmeter inzetten naast de blaas-, bloed- of urinetest. Een voordeel van de Alcoholmeter is dat de drager niet 2 of 3 keer per week naar de reclassering hoeft.

Inzet Alcoholmeter tot het wetgevingstraject is afgerond

Op dit moment loopt er nog een proef met de Alcoholmeter in de politieregio’s Rotterdam en Oost NL. Daarvoor komen 3 groepen in aanmerking. Zij dragen de Alcoholmeter vrijwillig. Het gaat om mensen die onder toezicht staan bij de reclassering met:

  1. een  alcoholverbod;
  2. verplichte alcoholcontrole;
  3. en vrijwillige alcoholcontrole.

Succesvolle resultaten van de Alcoholmeter in omringende landen

De Alcoholmeter is succesvol in de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië (GB). In de VS heeft 78% van de deelnemers het programma alcoholvrij doorlopen. In GB is dit 92%. In Nederland was dit in het pilotjaar 2017: 97,5%. In 2018 werd bij de deelnemers op 92% van de dagen géén alcohol gemeten. Terwijl een deel van de deelnemers wel mocht drinken omdat zij geen alcoholverbod hadden. Deze mensen hadden alleen een verplichte of vrijwillige alcoholcontrole tijdens hun reclasseringstoezicht.