Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) bestaat uit Rijksambtenaren in schaal 15 en hoger.

Contactgegevens Algemene Bestuursdienst

Contactgegevens

E-mailadres
abd@minbzk.nl
Internet
Algemene bestuursdienst
Contact met de ABD

Bezoekadres

  • Zurichtoren
  • Muzenstraat 97 (17e, 18e en 19e etage)
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Social media

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is bereikbaar via LinkedIn en X.

Taakomschrijving ABD

De ABD bestaat uit de hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid. Dat zijn directeuren en managers in de schalen 15 en hoger. De ABD is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het Bureau ABD voert de werkgeverstaken uit voor de hoogste ambtenaren. De kerntaken van Bureau ABD zijn:

  • werving en selectie;
  • loopbaanbeleid: opleiden en ontwikkelen van ABD'ers;
  • uitoefenen van het werkgeverschap voor de topmanagementgroep.

Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)