Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid.

Contactgegevens Algemene Rekenkamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
070 - 342 43 44
Internet
Algemene Rekenkamer
Contact met Algemene Rekenkamer

Bezoekadres

  • Lange Voorhout 8
  • 2514 ED Den Haag

Postadres

  • Postbus 20015
  • 2500 EA Den Haag

Taakomschrijving Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de Rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De Rekenkamer controleert inkomsten en uitgaven van het Rijk en rapporteert hierover 1x per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (3e woensdag in mei).

Algemene Rekenkamer