Ascert Stichting Certificatie Asbest

De Stichting Ascert voert op basis van een convenant met het Ministerie van SZW een aantal taken uit in het werkveld asbest.

Contactgegevens Ascert Stichting Certificatie Asbest

Contactgegevens

Telefoonnummer
(085) 047 11 80
E-mailadres
info@ascert.nl
Internet

Contact met Ascert
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Taakomschrijving

De Stichting Ascert voert op basis van een convenant met het Ministerie van SZW een aantal taken uit in het werkveld asbest. De belangrijkste taken van Ascert zijn:

  • het beheren van het persoonsregister en procesregister;
  • het ontwikkelen en beheren van Certificatieschema’s;
  • beheer en onderhoud van het risicoclassificeringsysteem SMA-rt;
  • verbeteren van vakbekwaamheid;
  • uitgifte van examens aan exameninstellingen voor de examinering van persoonscertificaten;
  • op verzoek uitvoeren van een onderzoek naar verleende certificaten of diploma’s;
  • signaleren van mogelijke overtreding bij certificatie;
  • het geven van voorlichting en beantwoorden van vragen over certificatie en certificatieschema’s.