Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven zich houden aan de regels voor mededinging (concurrentie).

Contactgegevens Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 722 20 00
Faxnummer
(070) 722 23 55
Internet

Contact met ACM
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Bezoekadres

  • Muzenstraat 41
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 16326
  • 2500 BH Den Haag

Vergunningen voor leveranciers van gas en elektriciteit voor kleinverbruikers

Leveranciers van elektriciteit of gas aan kleinverbruikers kunnen een energievergunning aanvragen bij het ACM.

Social media

De ACM is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving ACM

De ACM houdt toezicht op mededinging bij bedrijven. Mededinging houdt in dat er sprake is van eerlijke concurrentie. Als een bedrijf de regels van mededinging overtreedt, kan de ACM het bedrijf een boete of een dwangsom opleggen. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven prijsafspraken maken met elkaar. Daarnaast stelt de ACM regels op voor de markten voor telecommunicatie, vervoer, post, zorg en energie. Ook houdt de ACM toezicht op de bescherming van consumenten.

ACM Consuwijzer is het consumentenloket van ACM. Consumenten kunnen hier gratis informatie en advies krijgen over hun rechten als zij problemen hebben met een bedrijf.

Kaart

Autoriteit Consument en Markt (ACM)