Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven.

Contactgegevens Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 722 20 00
Faxnummer
(070) 722 23 55
E-mailadres
acm-post@acm.nl
Internet
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Contact met ACM
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Muzenstraat 41
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus 16326
  • 2500 BH Den Haag

Vergunningen voor leveranciers van gas en elektriciteit voor kleinverbruikers

Leveranciers van elektriciteit of gas aan kleinverbruikers kunnen een energievergunning aanvragen bij het ACM.

Social media

De ACM is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving ACM

De ACM houdt toezicht op mededinging bij bedrijven. Mededinging houdt in dat er sprake is van eerlijke concurrentie. Als een bedrijf de regels van mededinging overtreedt, kan de ACM het bedrijf een boete of een dwangsom opleggen. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven prijsafspraken maken met elkaar. Daarnaast stelt de ACM regels op voor de markten voor telecommunicatie, vervoer, post en energie. Ook houdt de ACM toezicht op de bescherming van consumenten.

ACM Consuwijzer is het consumentenloket van ACM. Consuwijzer geeft gratis informatie en advies aan consumenten over hun rechten als zij problemen hebben met een bedrijf.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)