Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven zich houden aan de regels voor mededinging (concurrentie).

Contactgegevens Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 722 20 00
Faxnummer
(070) 722 23 55
Internet
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Contactformulier Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Bezoekadres

  • Muzenstraat 41
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus16326
  • 2500 BH Den Haag

Informatie- en Tiplijn voor ondernemers

E-mail: via het contactformulier op de website.

Vergunningen voor leveranciers van gas en elektriciteit voor kleinverbruikers

Wilt u elektriciteit of gas leveren aan kleinverbruikers? Hiervoor moet u een energievergunning aanvragen bij het ACM.

Taakomschrijving ACM

De ACM houdt toezicht op mededinging bij bedrijven. Mededinging houdt in dat er sprake is van eerlijke concurrentie. Als een bedrijf de regels van mededinging overtreedt, kan de ACM het bedrijf een boete of een dwangsom opleggen. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven prijsafspraken maken met elkaar.

Consuwijzer is het consumentenloket van ACM. Consumenten kunnen hier gratis informatie en advies krijgen over hun rechten als zij problemen hebben met een bedrijf.

Autoriteit Consument en Markt (ACM)