Bedrijven mogen onderling geen afspraken maken om concurrentie tegen te gaan. En geen misbruik maken van hun sterke positie in de markt. Dit is ongunstig voor de consument en de economische groei. De prijs blijft zo kunstmatig hoog en bedrijven vernieuwen hierdoor te weinig. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert op machtsmisbruik en afspraken tussen bedrijven die de markt verstoren.