Fusie en overname

Grote fusies en overnames moeten gemeld worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wordt een bedrijf door een fusie of overname zo groot dat dit negatieve invloed heeft op de concurrentie? Dan geeft de ACM geen toestemming.

Fusie of overname melden

Bedrijven die samengaan of een ander bedrijf overnemen moeten dit melden bij de ACM als:

  • de bedrijven gezamenlijk wereldwijd een netto jaaromzet hebben van meer dan € 150 miljoen;
  • minimaal 2 van de bedrijven binnen Nederland een netto jaaromzet hebben van minimaal € 30 miljoen.

Blijven bedrijven beneden de hierboven genoemde bedragen? Dan hoeven zij de fusie of overname niet te melden bij de ACM. Komen bedrijven boven deze omzetdrempels en melden zij een fusie of overname niet? Dan kan de ACM een boete opleggen.

De ACM kan fusie tegenhouden

De ACM controleert of een fusie of overname de concurrentie schaadt. Een bedrijf kan na een fusie of overname zo groot worden dat er daardoor bijvoorbeeld een economische machtspositie ontstaat. De ACM geeft dan geen toestemming voor de fusie of overname. Zetten de bedrijven de fusie of overname dan toch door? Dan kan de ACM een boete opleggen.