Waar kan ik oneerlijke concurrentie van de overheid of van een bedrijf melden?

Ondernemers kunnen oneerlijke concurrentie melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Consumenten kunnen hun tip doorgeven via ACM ConsuWijzer. 

Oneerlijke concurrentie van de overheid melden

Om oneerlijke concurrentie van de overheid met bedrijven te voorkomen, moeten overheden zich aan regels houden. Deze gedragsregels staan in de Wet Markt en Overheid.

Vindt u dat de overheid oneerlijk concurreert en zich niet aan de gedragsregels houdt? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar u problemen mee heeft. Ook kunt u met uw klacht over oneerlijke concurrentie van de overheid terecht bij de ACM. Dat kan als vertegenwoordiger van een bedrijf en als consument.

De ACM kan dan een onderzoek instellen naar concurrentievervalsing. Als de ACM vaststelt dat de wet wordt overtreden, kan zij een boete of een last onder dwangsom opleggen.

Meldingen door ondernemers en consumenten

Ondernemers die vermoeden dat een bedrijf de Mededingingswet overtreedt, kunnen dit melden bij de ACM. Consumenten kunnen hun tip doorgeven via ACM ConsuWijzer.