Documenten - Mededinging

361 documenten over Mededinging

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording diverse vragen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat geven de Kamer hun antwoorden op diverse vragen...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-03-2018

Uitstelbrief over antwoorden over stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

De vragen van de Kamerleden Van den Berg en Agnes Mulder (beiden CDA) over de enorme stijging van elektriciteitstarieven op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-03-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht inzake Pallas-reactor en nucleaire geneeskunde

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) naar aanleiding van het bericht 'Cijfers...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over omzeilen Wet markt en overheid

Staatssecretaris Keijzer (EZK) meldt de Tweede Kamer dat zij vragen van de Kamerleden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD) niet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Kamerbrief over intrekking Amerikaanse netneutraliteitsregelgeving

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de gevolgen van de intrekking van de Amerikaanse...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2018

Kamerbrief over stand van zaken aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied

Staatsecretaris Keizer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken Aanbestedingswet op Defensie- en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-02-2018

Kamerbrief over voortgangsrapportage hernieuwbare energie in Nederland

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de voortgangsrapportage hernieuwbare energie 2015-2016, zoals...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-02-2018

Kamerbrief over Overeenkomst van Samenwerking

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963. Het Dagblad van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-02-2018

Kamerbrief over onderhandelingen bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-01-2018

Antwoorden op Kamervragen over de eenzijdig opgelegde commissieverhoging door Thuisbezorgd.nl

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt Kamervragen van het lid Hijink (SP) over de commissieverhoging van Thuisbezorgd.nl.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2018