Wat doet de overheid tegen oneerlijke handelspraktijken?

De Wet oneerlijke handelspraktijken verbiedt agressieve en misleidende verkoopacties. Ook misbruik van de machtspositie door grote klanten is strafbaar. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) treedt hard op tegen agressieve en misleidende verkoop.

Boetes oneerlijke handelspraktijken

De ACM kan bij overtreding van de Wet oneerlijke handelspraktijken een boete tot € 900.000 opleggen. Bij financiële producten of diensten legt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) boetes op. Beide toezichthouders kunnen ook een dwangsom opleggen. Dit om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Voorbeelden oneerlijke handelspraktijken

Er zijn verschillende situaties denkbaar waar sprake kan zijn van agressieve of misleidende verkoop. Voorbeelden zijn:

  • niet alle bijkomende kosten vermelden in de prijs, waardoor de totaalprijs onverwacht hoger uitkomt;
  • een product gratis aanbieden, zonder erbij te vermelden dat er daarna maandelijks vervolgzendingen komen waar u wel voor moet betalen;
  • dwingen een bepaald product te kopen, waardoor u een beslissing neemt die u anders niet had genomen.

Misleidende informatie bij koopovereenkomst

Van dwaling is sprake als u een overeenkomst heeft gesloten door misleidende informatie. In dat geval kunt u de gesloten overeenkomst vernietigen. Op de website van ACM ConsuWijzer vindt u een voorbeeldbrief voor vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.

Melding klachten oneerlijke handelspraktijken

Om overtreders aan te pakken, is het nodig dat u uw klachten meldt. U kunt een melding of signaal over een oneerlijke handelspraktijk doorgeven aan ACM ConsuWijzer. Of contact opnemen met de leverancier van het product.