Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële marktsector.

Contactgegevens Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Contactgegevens

Internet
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Contact met de AFM

Bezoekadres

  • Vijzelgracht 50
  • 1017 HS Amsterdam

Postadres

  • Postbus 11723
  • 1001 GS Amsterdam

Meldpunt Financiële Markten (voor consumenten)

E-mail: via het contactformulier op de website

Het Meldpunt Financiële Markten geeft antwoord op vragen en neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst. 

Ondernemersloket

E-mail: via het contactformulier op de website

Het ondernemersloket beantwoordt vragen van financiële ondernemingen. Onder meer over de inhoud van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Social media

De AFM is bereikbaar via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Taakomschrijving AFM


De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector. Het gaat om sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de financiële markten.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)