Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële marktsector.

Contactgegevens Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Contactgegevens

Internet
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Contact met de AFM

Bezoekadres

  • Vijzelgracht 50
  • 1017 HS Amsterdam

Postadres

  • Postbus 11723
  • 1001 GS Amsterdam

Meldpunt Financiële Markten (voor consumenten)

E-mail: via het contactformulier op de website

Het Meldpunt Financiële Markten geeft antwoord op vragen en neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst. 

Ondernemersloket

E-mail: via het contactformulier op de website

Het ondernemersloket beantwoordt vragen van financiële ondernemingen. Onder meer over de inhoud van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Social media

De AFM is bereikbaar via X, Facebook en LinkedIn.

Taakomschrijving AFM

De AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. Als toezichthouder zorgt de AFM dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen houden in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)