Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële marktsector.

Contactgegevens Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(020) 797 20 00
Faxnummer
(020) 797 38 00
Internet
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

Bezoekadres

  • Vijzelgracht 50
  • 1017 HS Amsterdam

Postadres

  • Postbus11723
  • 1001 GS Amsterdam

Meldpunt Financiële Markten (voor consumenten)

Telefoon: 0800 - 540 05 40 (gratis)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het Meldpunt Financiële Markten geeft antwoord op vragen en neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst

Ondernemersloket

Telefoon: 0800 - 680 06 80 (gratis)
Telefoon vanuit het buitenland: +31 - 20 - 797 20 00
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
E-mail: via het contactformulier op de website

Het Ondernemersloket geeft antwoorden op vragen van financiële ondernemingen. Bijvoorbeeld over de inhoud van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Of over de aanvraag of de wijziging van een vergunning.

Taakomschrijving AFM

De AFM houdt toezicht op de financiële markten, namelijk op onder andere :

  • sparen;
  • beleggen;
  • verzekeren;
  • lenen.

De AFM let erop dat bedrijven op de financiële markt zich aan de wet- en regelgeving houden. De autoriteit kan maatregelen nemen zoals een boete opleggen aan financiële bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)