De overheid geeft bepaalde bedrijven staatssteun. Bijvoorbeeld subsidies of goedkopere grondprijzen. Staatssteun is een overheidsmaatregel en mag geen invloed hebben op de markt. Krijgt een bedrijf staatssteun, maar de concurrenten niet? Dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is staatssteun bijna altijd verboden. Landen van de Europese Unie (EU) moeten hun steunmaatregelen vooraf melden bij de Europese Commissie. De Commissie beoordeelt of de steun is toegestaan.