Vrijstelling staatssteun

Staatssteun is bijna altijd verboden, maar er zijn uitzonderingen. Hiervoor gelden voorwaarden. Als de staatssteun voldoet aan de voorwaarden, hoeft de overheid de steunmaatregel niet meer eerst te melden bij de Europese Commissie.

Voorwaarden voor vrijstelling

De voorwaarden voor vrijstelling staan op Europadecentraal.nl. De voorwaarden zorgen ervoor dat de landen van de Europese Unie (EU) zich aan dezelfde regels moeten houden bij staatssteun. Dit verkleint de verschillen in economische ontwikkeling in en tussen EU-landen.

Eisen bij een vrijstelling

Krijgt een overheid toestemming om een bedrijf te steunen? Dan moet de overheid zich wel houden aan de eisen uit de vrijstellingsverordening. Zo mag de overheid geen steun geven voor projecten die al begonnen zijn. Ook moet de overheid zich houden aan de maximale steunpercentages uit de vrijstellingsverordening.

Verslag uitbrengen aan de Europese Commissie

Gaat het om een vrijstelling? Dan hoeft de overheid de maatregel niet bij de Europese Commissie (EC) te melden. Wel moet de overheid elk jaar verslag uitbrengen aan de EC over de verleende steun.