Vrijstelling staatssteun

Staatssteun is bijna altijd verboden, maar er zijn uitzonderingen. Hiervoor gelden vrijstellingsverordeningen of vrijstellingsbesluiten. De overheid die de staatssteun geeft hoeft dit niet meer eerst te melden bij de Europese Commissie.

Vrijstellingsbesluiten staatssteun

Krijgt een overheid vrijstelling voor een bepaalde steunmaatregel? Dan moet de overheid zich wel houden aan de eisen uit de vrijstellingsverordening. Zo mag de overheid geen steun geven voor projecten die al begonnen zijn. Ook moet de overheid zich houden aan de maximale steunpercentages uit de vrijstellingsverordening.

Vrijstellingen voor staatssteun

De vrijstellingsverordeningen geven overheden vrijstelling van de aanmeldingsplicht. Onder meer voor:

De vrijstellingen zorgen ervoor dat de landen van de Europese Unie (EU) dezelfde regels moeten toepassen bij staatssteun. Dit verkleint de grote verschillen in economische ontwikkeling in en tussen EU-landen.

Voor sommige sectoren (zoals landbouw en visserij) gelden specifieke vrijstellingen voor staatssteun.

Vrijstellingen voor melding staatssteun

Gaat het om een vrijstelling? Dan hoeft de overheid de maatregel niet bij de Europese Commissie (EC) te melden. Wel moet de overheid elk jaar verslag uitbrengen aan de EC over verleende steun.