Handreiking Staatssteun voor de overheid

Deze handreiking geeft de basisregels over staatssteun: hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om. Verder geeft de Handreiking Staatssteun voor de overheid via links en bijlagen inzicht in de stappen die moeten worden doorlopen om voorgenomen overheidsingrijpen
te laten voldoen aan de staatssteunregels.

Handreiking Staatssteun voor de overheid (PDF | 54 pagina's | 427 kB)