Staatssteun melden bij de Europese Commissie

Overheden moeten veel steunmaatregelen voor bedrijven vooraf melden aan de Europese Commissie. Dit gebeurt via een online meldingssysteem (SANI).

Gevolgen niet melden staatssteun

De overheid mag pas staatssteun geven als de Europese Commissie akkoord is. Meldt de overheid de staatssteun niet of te laat? Dan kan de Commissie besluiten dat de overheid de steun terug moet eisen van de onderneming. Het bedrijf moet dan ook rente over de steun betalen.

Overheden die staatssteun moeten melden

De volgende overheden melden staatssteun bij de Europese Commissie:

Meldingssysteem staatssteun

De overheid kan steunmaatregelen meldenvia het online meldingsysteem 'State Aid Notifications Interactive' (SANI). Op de website van Europa decentraal staat informatie over de meldingsprocedure staatssteun.

Overheden moeten ook vrijstellingen staatssteun melden

Naast de meldingen van steunmaatregelen, moeten overheden ook melden welke vrijstellingen zij hebben gekregen voor steun.

Jaarrapportage staatssteun Europese Commissie

De overheden van de landen van de Europese Unie moeten jaarrapportages uitbrengen over hun staatssteun. Zo ontstaat een beeld van alle uitgaven voor staatssteun die lidstaten hebben gegeven. De lidstaten rapporteren de Europese Commissie over:

  • alle staatssteun waarover de Europese Commissie een besluit heeft genomen;
  • alle maatregelen die het land heeft doorgegeven aan de Europese Commissie.

De lidstaten voeren de gegevens in via een online rapportagesysteem voor staatssteun (SARI).

Publicatie van steunmaatregelen

Overheden moeten sinds 1 juli 2016 hun informatie over hun steunregelingen online publiceren. Het gaat om de volgende informatie:

Gemeenten en provincies maken gebruik van hun eigen websites.