Staatssteun melden bij de Europese Commissie

Overheden moeten veel steunmaatregelen voor bedrijven vooraf melden aan de Europese Commissie. Dit gebeurt via een online meldingssysteem (SANI).

Gevolgen niet melden staatssteun

De overheid mag pas staatssteun geven als de Europese Commissie akkoord is. Meldt de overheid de staatssteun niet of te laat? Dan kan de Commissie besluiten dat de overheid de steun terug moet eisen van de onderneming. Het bedrijf moet dan ook de Europees bepaalde rente over de steun betalen.

Wie meldt staatssteun

De volgende overheden melden staatssteun bij de Europese Commissie:

Meldingssysteem staatssteun

De overheid kan steunmaatregelen meldenvia het online meldingsysteem 'State Aid Notifications Interactive' (SANI). Op de website van Europa decentraal staat informatie over de meldingsprocedure staatssteun.

Overheden moeten ook vrijstellingen staatssteun melden

Naast de meldingen van steunmaatregelen, moeten overheden ook melden welke vrijstellingen zij hebben gekregen voor steun.

Jaarrapportage staatssteun Europese Commissie

De overheden van de landen van de Europse Unie moeten jaarrapportages uitbrengen over hun staatssteun. Zo ontstaat een beeld van alle uitgaven voor staatssteun die lidstaten hebben gegeven. De lidstaten rapporteren de Europese Commissie over:

  • alle staatssteun waarover de Europese Commissie een besluit heeft genomen;
  • alle maatregelen die het land heeft doorgegeven aan de Europese Commissie.

De lidstaten voeren de gegevens in via een online rapportagesysteem voor staatssteun (SARI). Om de gegevens in te voeren is een inlogcode nodig.

Publicatie van steunmaatregelen

Overheden moeten hun informatie over hun steunregelingen publiceren op een  website. De overheden moeten dit publiceren sinds 1 juli 2016 op grond van de Europese staatssteunregels. Het gaat om de volgende informatie:

Gemeenten en provincies maken gebruik van hun eigen websites.