Staatssteun voor bedrijven

Soms krijgen bedrijven staatssteun, zoals subsidies of goedkopere grondprijzen. Staatssteun is een overheidsmaatregel en mag geen invloed hebben op de markt. De Europese Commissie controleert een steunmaatregel voordat een overheid die kan doorvoeren.

Soms is staatssteun nodig. De overheid kan bedrijven bijvoorbeeld steunen om banen te houden. Of om ze aan te sporen duurzame producten te maken.

Europese Commissie toetst staatssteun

Als de overheid een steunmaatregel wil doorvoeren, moet zij de staatssteun eerst melden aan de Europese Commissie. De commissie controleert of de steunmaatregel staatssteun is. Bij die toets telt vooral het gevolg van de maatregel op de concurrentie binnen de EU-markt.

Voorbeelden staatssteun

Wel staatssteun

Er is staatssteun in de volgende gevallen:

  • De overheid geeft geld of een ander voordeel. Bijvoorbeeld een belastingvoordeel.
  • De overheid geeft het geld of het voordeel voor economische activiteiten. Dat zijn activiteiten die commercieel zijn en die verschillende partijen aanbieden.
  • Als 1 onderneming of categorieën van ondernemingen economisch voordeel hebben van de steun. Of als bepaalde economische sectoren of geografische gebieden economisch voordeel ervan hebben. Bijvoorbeeld steun voor glastuinbouwers die andere bedrijven niet krijgen.
  • Als staatsteun mogelijk zorgt voor oneerlijke concurrentie. En mogelijk invloed heeft op de handel tussen lidstaten van de Europese Unie (EU).

Deze steunmaatregelen staan in artikel 107 van het EU-verdrag en EU-Werkingsverdrag.

Geen staatssteun

Soms is meteen duidelijk dat een maatregel geen staatssteun is. In dat geval hoeft de overheid de maatregel niet te melden aan de EC.

In de volgende gevallen is er geen staatssteun:

  • De maatregel geldt voor alle bedrijven en sectoren. Bijvoorbeeld belastingvoordelen die elke onderneming in Nederland kan krijgen.
  • Het gaat om een lokale maatregel. Bijvoorbeeld een beperkte subsidie voor een klein zwembad waar alleen lokale bewoners gaan zwemmen.

  • Als een overheid marktconform te werk gaat. De overheid stelt dan dezelfde voorwaarden als een bedrijf. Ook als een bedrijf na een openbare opdracht met de overheid zaken doet geldt dit niet als staatssteun. Omdat de overheid dan de marktprijs bepaalt.

Staatssteun voor Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Diensten van algemeen economisch belang zijn publieke diensten die bedrijven uitvoeren in opdracht van de overheid. Zoals het openbaar vervoer en sociale woningbouw. Voor deze diensten gelden soepelere regels voor staatssteun.

De overheid stelt eisen aan de diensten. Bijvoorbeeld dat een dienst altijd en tegen een redelijke prijs beschikbaar is. Door deze eisen is levert een publieke dienst niet altijd winst op. In dat geval mag de overheid de extra kosten betalen die de bedrijven moeten maken.