Informatiewijzer staatssteun voor decentrale overheden

In deze publicatie vindt u informatie over de staatssteun voor decentrale overheden.

Deze publicatie is bedoeld voor medewerkers en bestuurders van decentrale overheden. De brochure bevat de volgende onderwerpen:

  • staatssteun;
  • handvatten voor beleid;
  • procedurele aspecten en toezicht;
  • informatie.

Datum van uitgave: 2008 / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties