Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet toe op veilig gebruik van radioactiviteit en straling.

Contactgegevens ANVS

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 489 05 00
Internet
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Contact met ANVS
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Heeft u buiten kantoortijden een spoedeisende stralingsincident/melding of vermoedt u dat u onbevoegd radioactief materiaal heeft? Neem dan contact op met het ANVS crisisloket via 070-38 32 425.

Bezoekadres

  • Koningskade 4
  • 2596 AA Den Haag

Postadres

  • Postbus 16001
  • 2500 BA Den Haag

Social media

De ANVS is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving ANVS

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)