Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)  ziet toe op veilig gebruik van radioactiviteit en straling.

Contactgegevens ANVS

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 489 05 00
Internet
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Contact met ANVS
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Voor spoedmeldingen is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar.

Bezoekadres

  • Koningskade 4
  • 2596 AA Den Haag

Postadres

  • Postbus 16001
  • 2500 BA Den Haag

Social media

De ANVS is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving ANVS

De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)