Autoriteit Woningcorporaties (AW)

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) houdt toezicht op woningcorporaties.

Autoriteit Woningcorporaties (AW)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 489 00 00
Internet
Autoriteit Woningcorporaties
Contactformulier ILT
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Graadt van Roggenweg 500
  • 3531 AH Utrecht

Postadres

  • Postbus 16191
  • 2500 BD Den Haag

Taakomschrijving AW

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete. Of een toezichthouder aanstellen. De Aw rapporteert ook aan de minister voor Binnenlandse Zaken over de financiële situatie van de sector als geheel.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) behandelt klachten over fraude met het vermogen van woningcorporaties.

U kunt ook bij het meldpunt terecht als u vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking. Bijvoorbeeld door medewerkers, management, bestuurders of de raad van toezicht van woningcorporaties. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling.

Het MIW is niet bedoeld voor:

  • arbeidsconflicten;
  • klachten over de relatie tussen huurder en verhuurder;
  • klachten van kopers van corporatiewoningen;
  • klachten van woningzoekenden.

 

Autoriteit Woningcorporaties (AW)