Autoriteit Woningcorporaties (AW)

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) houdt toezicht op woningcorporaties.

Contactgegevens Autoriteit Woningcorporaties (AW)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 489 00 00
Internet
Autoriteit Woningcorporaties
Contact met AW
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Postadres

  • Postbus16191
  • 2500 BD Den Haag

Taakomschrijving AW

De Aw ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Aw is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw behandelt klachten over fraude met het vermogen van woningcorporaties.

Kaart

Autoriteit Woningcorporaties (AW)