Autoriteit woningcorporaties (Aw)

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt toezicht op woningcorporaties.

Contactgegevens Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 489 00 00
Internet
Autoriteit Woningcorporaties
Contact
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Rijnstraat 8
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 16191
  • 2500 BD Den Haag

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

De Aw neemt meldingen in over woningcorporaties waarbij sprake is van dubieuze inkoopcontracten en onderhoudscontracten. Of frauduleuze verkoop en aankoop van vastgoed en grond. Het meldpunt neemt ook meldingen in over zelfverrijking. Bijvoorbeeld door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties.

Social media

De Aw is bereikbaar via X.

Taakomschrijving Aw

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat woningcorporaties ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Aw houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. De Aw rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel.

De Aw is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Autoriteit woningcorporaties (Aw)