BIG-register

Het BIG-register registreert zorgverleners met hun bevoegdheden. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Contactgegevens BIG-register

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 66 00
Internet
BIG-register
Contact met het BIG-register
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Postadres

  • Postbus 3173
  • 6401 DR Heerlen

Vanuit het buitenland

Telefoon: +31 70 340 66 00

Social media

Het BIG-register is bereikbaar via X.

Taakomschrijving BIG-register

Het BIG-register is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren. Dit betekent dat hij of zij de voorbehouden handelingen die bij het beroep horen, zelfstandig mag uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. Daarnaast verzorgt het BIG-register de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Het BIG-register komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, beheert het BIG-register.