Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO)

Het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO) controleert aanmeldingen voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen en verleent hiervoor vergunningen.

Contactgegevens Bureau GGO

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 274 27 93
E-mailadres
bggo@rivm.nl
Internet

Contact met het Bureau GGO

Bezoekadres

  • Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
  • 3721 MA Bilthoven

Postadres

  • Postbus 1
  • 3720 BA Bilthoven

Taakomschrijving Bureau GGO

Bureau GGO voert een aantal wettelijke taken uit op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Bureau GGO geeft vergunningen af aan bedrijven voor werkzaamheden met ggo's.  Daarnaast beoordeelt GGO de kennisgevingen voor ingeperkt gebruik en geeft hiervoor vergunningen af. Bij ingeperkt gebruik gaat het om veilig werken met ggo's in een ingeperkte ruimte. Dit kan een bijvoorbeeld een laboratorium zijn, een dierverblijf of een plantenverblijf.

Ook is Bureau GGO het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij werkzaamheden met ggo’s. Tot slot ondersteunt Bureau GGO het ministerie van IenW in hun beleid.

Het Bureau GGO valt onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).