Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO)

Het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO) controleert aanmeldingen voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen en verleent hiervoor vergunningen.

Contactgegevens Bureau GGO

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 689 70 99
E-mailadres
bggo@rivm.nl
Internet
Bureau GGO
Contact met het Bureau GGO
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Bezoekadres

  • Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
  • 3721 MA Bilthoven

Postadres

  • Postbus 1
  • 3720 BA Bilthoven

Taakomschrijving Bureau GGO

Bureau GGO voert een aantal wettelijke taken uit op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Bureau GGO geeft vergunningen af aan bedrijven voor werkzaamheden met ggo's.  Daarnaast beoordeelt GGO de kennisgevingen voor ingeperkt gebruik en geeft hiervoor vergunningen af. Bij ingeperkt gebruik gaat het om veilig werken met ggo's in een ingeperkte ruimte. Dit kan een bijvoorbeeld een laboratorium zijn, een dierverblijf of een plantenverblijf.

Voor introductie in het milieu en marktaanvragen verzorgt Bureau GGO alle inhoudelijke voorbereidingen zoals de risicobeoordeling. Ook is Bureau GGO het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij werkzaamheden met ggo’s. Tot slot ondersteunt Bureau GGO het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in hun beleid.

Het Bureau GGO valt onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).