Commissie voor Verzoekschriften Eerste Kamer

De Commissie voorverzoekschriften Eerste Kamer onderzoekt verzoekschriften van burgers.

Contactgegevens Commissie voor Verzoekschriften Eerste Kamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 312 92 00 (algemeen)
E-mailadres
postbus@eerstekamer.nl
Internet
Commissie voor de verzoekschriften Eerste Kamer

Taakomschrijving Commissie voor verzoekschriften Eerste Kamer

De Commissie voor verzoekschriften Eerste Kamer onderzoekt de verzoekschriften van burgers die bij de Eerste Kamer binnenkomen en brengt verslag uit over dit onderzoek. De verzoekschriften gaan bijvoorbeeld over huurconflicten, vrijstelling van belastingbetaling en problemen met de studiefinanciering.