Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Tweede Kamer

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven onderzoekt verzoekschriften van burgers en burgerinitiatieven zodat de Tweede Kamer hierover een afgewogen beslissing kan nemen.

Contactgegevens Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 318 20 69
E-mailadres
cie.vz@tweedekamer.nl
Internet
Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Postadres

  • Postbus 20018
  • 2500 EA Den Haag

Taakomschrijving Commissie voor de Verzoekschriften

De Commissie voor de Verzoekschriften onderzoekt verzoekschriften van burgers die vinden dat de rijksoverheid een verkeerde beslissing heeft genomen. Het gaat om beslissingen van de rijksoverheid die de verzoeker zelf aangaan en waarvoor hij niet naar de rechter kan. De Tweede Kamer besluit op basis van een onderzoek over de vraag of de rijksoverheid haar taak naar behoren heeft uitgevoerd. In de commissie zitten vertegenwoordigers van alle fracties.

Daarnaast behandelt de commissie voorstellen van burgers aan de Tweede Kamer voor een betere samenleving. Dit is het zogeheten burgerinitiatief.

Op de website van de Tweede Kamer staan de criteria voor verzoekschriften en de criteria voor burgerinitiatieven.