Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Tweede Kamer der Staten Generaal

De Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven onderzoekt verzoekschriften van burgers en burgerinitiatieven.

Contactgegevens Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven der Staten Generaal

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 318 20 69
E-mailadres
cie.vz@tweedekamer.nl
Internet
Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Postadres

  • Postbus 20018
  • 2500 EA Den Haag

Criteria voor verzoekschriften en burgerinitiatieven

Op de website van de Tweede Kamer staan de voorwaarden voor verzoekschriften en voor burgerinitiatieven.

Taakomschrijving Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

De Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven onderzoekt verzoekschriften van burgers die vinden dat de Rijksoverheid een verkeerde beslissing heeft genomen. Daarnaast behandelt de commissie voorstellen van burgers aan de Tweede Kamer voor een betere samenleving. Dit is het zogeheten burgerinitiatief. De commissie zorgt ervoor dat de Tweede Kamer een afgewogen beslissing kan nemen over de verschillende verzoekschriften en burgerinitiatieven.