Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven Tweede Kamer

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven onderzoekt verzoekschriften van burgers zodat de Tweede Kamer een afgewogen beslissing kan nemen.

Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven Tweede Kamer

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 318 20 69
E-mailadres
cie.vz@tweedekamer.nl
Internet
Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Postadres

  • Postbus 20018
  • 2500 EA Den Haag

Taakomschrijving Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

De Commissie voor de Verzoekschriften onderzoekt verzoekschriften van burgers die vinden dat de Rijksoverheid een verkeerde beslissing  heeft genomen. Het gaat om beslissingen van de rijksoverheid die de verzoeker zelf aangaan en waarvoor hij niet naar de rechter kan. De Tweede Kamer neemt op basis van een onderzoek een besluit. In de commissie zitten vertegenwoordigers van alle fracties.

Daarnaast behandelt de commissie voorstellen van burgers aan de Tweede Kamer voor een betere samenleving. Dit is het zogeheten burgerinitiatief.

Op de website van de Tweede Kamer kunt u de criteria voor verzoekschriften en de criteria voor burgerinitiatieven nalezen.