CAK

Het CAK int de eigen bijdragen voor de Wmo en de Wlz en voert een aantal regelingen uit  zoals de regeling wanbetalers  en de regeling onverzekerden.

Contactgegevens CAK

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 – 711 40 00 (receptie, voor bezoekers en leveranciers)
Internet
CAK - homepage
CAK - contact
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Prinses Beatrixlaan 7
  • 2595 AK Den Haag

Telefoonnummers:

0800 – 1925 (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo))

0800 – 0087 (Wet langdurige zorg (Wlz) en Beschermd wonen)

0800 – 2108 (Medicijnen mee op reis)

0800 – 5028 (regelingen Zorgverzekeringswet)

+31 (0)88 - 711 55 51 (Zorgverzekering en buitenland)

088 – 711 40 00 (Bezoekers en leveranciers)

Social media

Het CAK is bereikbaar via X.

Taakomschrijving CAK

Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CAK:

CAK