Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt, bewerkt en publiceert statistische gegevens over de Nederlandse samenleving.

Contactgegevens Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 337 38 00 (niet voor statistische vragen)
E-mailadres
info@cbs.nl
Internet

Contact Center CBS

Bezoekadres

  • Locatie Den Haag
  • Henri Faasdreef 312
  • 2492 JP Den Haag

Postadres

  • Postbus 24500
  • 2490 HA Den Haag

Locatie Heerlen

CBS-weg 11
6412 EX Heerlen
Postbus 4481
6401 CZ Heerlen
Telefoon: (045) 570 60 00 (niet voor statistische vragen)

Infoservice CBS

Voor statistische gegevens van Nederland en vragen daarover.
Telefoon: 088 - 570 70 70
Openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur

Taakomschrijving CBS

Het CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistische gegevens over de gehele samenleving. Voorbeelden zijn prijsindexcijfer(s) en werkloosheidscijfers.

Kaart

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)