Centraal Curatele en Bewind register (CCBR)

Het Centraal Curatele en Bewind register (CCBR) registreert mensen die onder curatele of bewind staan.

Contactgegevens Centraal Curatele en Bewind register (CCBR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 – 361 61 61 (algemeen)
Internet
Curatele- en bewindregister

Taakomschrijving CCBR

Het CCBR registreert mensen die onder curatele of bewind staan.

Het gaat daarbij om:

  • onder curatele gestelde personen;
  • personen die vanwege verkwisting of problematische schulden onder bewind zijn geplaatst;
  • personen die onder bewind zijn geplaatst vanwege lichamelijke of geestelijke omstandigheden, als de kantonrechter heeft besloten dat publicatie noodzakelijk is.