Centraal Planbureau (CPB)

Het Centraal Planbureau (CPB) is het economische onderzoeksinstituut van Nederland.

Contactgegevens Centraal Planbureau (CPB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(088) 984 60 00
Internet
Centraal Planbureau (CPB)
Contact met CPB

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 80510
  • 2508 GM Den Haag

Taakomschrijving CPB

Het CPB is een onafhankelijk economisch onderzoeksinstituut. Het levert economische analyses en ramingen (berekeningen) die van belang zijn voor het beleid. De ramingen vormen de officiële basis voor de rijksbegroting. In het jaarlijkse werkplan legt het CPB vooraf vast welke thema’s het gaat onderzoeken. Voor beleidsmakers en het bredere publiek vertaalt het CPB wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse beleidspraktijk. Ook berekent het CPB op verzoek van politieke partijen de gevolgen van de verkiezingsprogramma's door.

Centraal Planbureau (CPB)