Centraal Testamentenregister (CTR)

Het Centraal Testamentenregister (CTR) legt vast wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Contactgegevens Centraal Testamentenregister (CTR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0900) 114 41 14 (€ 0,25 per minuut)
Internet
Centraal Testamentenregister (CTR)
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Postadres

  • Postbus 19398
  • 2500 CJ Den Haag

Testament opzoeken bij Centraal Testamentenregister

Dit kan op 2 manieren:

Taakomschrijving CTR

Het CTR registreert wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Iedere notaris en kandidaat-notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. De erfgenamen kunnen ook zelf schriftelijk navraag doen bij het CTR. Ook bedrijven en instanties kunnen gegevens opvragen. Het CTR bevat alleen testamenten die een notaris in Nederland heeft opgemaakt. Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Informatie hierover is te vinden bij de notaris die het testament bewaart.