Centraal Testamentenregister (CTR)

In het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u vinden of een overledene een testament heeft.

Contactgegevens Centraal Testamentenregister (CTR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
0900-114 41 14 (€ 0,25 per minuut)
Internet

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

Postadres

  • Postbus 19398
  • 2500 CJ Den Haag

Aanvraag verklaring

Aanvragen voor een verklaring van het CTR kunt u alleen schriftelijk indienen via aanvraagformulieren.

Taakomschrijving CTR

In het CTR houden (kandidaat-)notarissen bij wie een overledene testament heeft laten opmaken. Ook staat in het register wanneer en bij welke notaris dat was. Notarissen en kandidaat-notarissen kunnen namens de erfgenamen het register raadplegen. Particulieren kunnen gratis schriftelijk navragen of de overledene een testament heeft. Het CTR geeft geen informatie over de inhoud van het testament. Informatie hierover is te vinden bij de notaris die het testament heeft opgemaakt.