College van Toezicht Auteursrechten (CvTA)

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en naburige rechten.

Contactgegevens College van Toezicht Auteursrechten (CvTA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(020) 303 02 61
E-mailadres
info@cvta.nl
Internet
College van Toezicht Auteursrechten (CvTA)
Contact met het CvtA

Bezoekadres

  • Krom Boomssloot 22 -II
  • 1011 GW Amsterdam

Taakomschrijving CvTA

Het CvTA houdt toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en naburige rechten. Dat zijn organisaties die vergoedingen incasseren voor het gebruik van werken met auteursrechtelijke bescherming. Bijvoorbeeld van omroepen voor het draaien van muziek. Een voorbeeld van zo'n beheersorganisatie is Buma/Stemra.

Het CvTA ziet erop toe dat deze organisaties de vergoedingen innen en deze rechtmatig verdelen. Ook houdt het CvTA toezicht op de (financiële) administratie van deze organisaties. Het CvTA brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV).

College van Toezicht Auteursrechten (CvTA)