Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht

Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht neemt klachten in over vliegtuiglawaai door militaire vliegtuigen met uitzondering van Vliegbasis Eindhoven.

Contactgegevens Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht

Contactgegevens

Telefoonnummer
(0800) 022 60 33 (voor alle militaire vliegvelden met uitzondering van Vliegbasis Eindhoven)

Melden klachten geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Bij Bureau Geluidshinder kunnen burgers klachten melden over vliegtuiglawaai door militaire vliegtuigen. Dit kan zowel telefonisch als via het klachtenformulier.

Let op: Vliegbasis Eindhoven heeft een eigen klachtenformulier.

Informatie over vliegbewegingen

Als het mogelijk is, laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina Vliegbewegingen.

Taakomschrijving Bureau Geluidsoverlast

Bureau Geluidsoverlast neemt klachten in over lawaai door vliegtuigen en helikopters van militaire vliegvelden. Uitzondering is de vliegbasis Eindhoven. Deze heeft een eigen klachtenformulier.